Team4kids

Therapie & Diagnostiek.
 
onze visie

Vanuit de visie dat de ontwikkeling van elke kind uniek is, geloven we in het op maat begeleiden van het kind en zijn omgeving, met het oog op een harmonische ontwikkeling en met de wetenschap van de veranderbaarheid van elk individu.

over ons

Als team profileren wij ons sinds 1993 naar de specifieke doelgroep van kinderen met Leer- & Ontwikkelingsproblemen.

 

Vanuit een interdisciplinair therapie-aanbod, trachten wij antwoord en hulp te bieden voor Leer- & Bewegingsontwikkelingsproblemen van kinderen tussen 0 en +/- 16 jaar.

Update 7/6/'20

REMEDIERING tijdens zomervakantie

Door de gevolgen van de Corona-crisis en de leerachterstanden die bepaalde leerlingen blijken opgelopen te hebben, organiseert TEAM4KIDS remediëringslessen tijdens juli en augustus.

Aanpak:

De ouders kunnen kun kind hiervoor aanmelden, dit met een kort verslag van de school waarin de remediëringsdoelen opgesomd staan.

Er wordt les gegeven aan een groep van minstens 3 kinderen uit het zelfde leerjaar rond het zelfde thema, dit door een ervaren therapeut. Zowel rekenen, lezen, schrijven en spelling kunnen aan bod komen. We combineren een individuele aanpak met de pluspunten uit samen van elkaar te leren (peer-teaching).

Afstandsregels en ontsmettingsprotocol wordt nauwgezet opgevolgd.

Een lesuur duurt 60 min, herhalingsoefeningen worden meegegeven. De deelnameprijs per kind bedraagt € 18 per lesdeel.

Om de  groepen te kunnen samenstellen met een zekere continuïteit dient een inschrijving voor een minimale deelname van een reeks van 6 lessen verzekerd te worden. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk : van zodra het minimaal aantal kinderen aangemeld is, nemen wij contact om de planning van de  lesmomenten door te geven. Inschrijving is bevestigd na betaling van de reeks van 6 lesmomenten.

Inschrijven kan via info@team4kids.be

Te vermelden: 

  • naam van zoon/dochter

  • beschikbare periode

  • leerjaar

  • verslag school

  • GSMnummer vader en moeder

Waarom moeilijk doen, als het samen kan ?

1.

Intake

2.

Screening

3.

Verslag & Bespreking

4.
5.

Therapie

Overleg

Volg niet alleen je pad, 
maar laat je eigen sporen na.
 

Kruishofstraat 44

2020 Antwerpen

 

Tel: +32 / 3 216.92.36

info@team4kids.be

Enkel op afspraak

© 2020 by Team4Kids. Proudly created with Wix.com