3.

Logopedie

voor kleuters: onderzoek en behandeling van spraak- & taalstoornissen, vroegbegeleiding van dysharmonische taal- & spraakontwikkeling, voorbereiding schoolse vaardigheden, stotteradvies.

voor lagereschoolkinderen: onderzoek en behandeling van reken-, lees- & spellingproblemen, spraak- & taaltherapie.

Kruishofstraat 44

2020 Antwerpen

 

Tel: +32 / 3 216.92.36

info@team4kids.be

Enkel op afspraak

© 2020 by Team4Kids. Proudly created with Wix.com