top of page

3.

Logopedie

voor kleuters: onderzoek en behandeling van spraak- & taalstoornissen, vroegbegeleiding van dysharmonische taal- & spraakontwikkeling, voorbereiding schoolse vaardigheden, stotteradvies.

voor lagereschoolkinderen: onderzoek en behandeling van reken-, lees- & spellingproblemen, spraak- & taaltherapie.

bottom of page