top of page

4.

Psycho-emotionele begeleiding

Oriëntatiegesprek

 

Diagnostiek: IQ-bepaling & Concentratie-onderzoek.

Emotioneel belevingsonderzoek: met constructieve en expressieve methoden wordt gepeild naar de sociale & emotionele beleving  van het kind.


Evalueren, begeleiden & opvolgen van gedrags- & emotionele problemen.

Speltherapie: via spel is het vaak mogelijk om te ‘spreken’ over gevoelens om zo toegang te vinden tot de wereld van het kind en samen te zoeken naar alternatieve manieren om met de problemen die zich hierin voordoen om te gaan.

bottom of page