top of page

Over ons

Als team profileren wij ons sinds 1993 naar de specifieke doelgroep van kinderen met Leer- & Ontwikkelingsproblemen. Oorspronkelijk vanuit kinesitherapeutisch, psychomotorisch en logopedisch standpunt, merken we echter dat deze termen een te beperkt beeld geven van de concrete inhoud van onze activiteiten.


Vanuit een interdisciplinair therapie-aanbod, trachten wij antwoord en hulp te bieden voor Leer- &  Bewegingsontwikkelingsproblemen van kinderen tussen 0 en +/- 16 jaar.

Neuro- & Motorische Revalidatie - Vroegbegeleiding van Ontwikkelingsstoornissen & vertraagde bewegingsontwikkeling


Psychomotoriek - Interactieve Diagnostiek Leervoorwaarden - Leerbevordering


Logopedische Diagnostiek & Behandeling van Taal-, Spraak-, Lees-, Reken- & Leerproblemen


Intelligentietesting - Psycho-emotionele begeleiding - Psycho-cognitieve ontwikkelingstherapie

Therapeutenteam

 

Nadine Brosens - Cognitieve Ontwikkelingstherapie & Psychomotoriek

Rudy Schoofs - Kinderrevalidatie - Bobath-therapie

Katrien Bellefroid - Psycho-cognitieve therapie

Lenie Van den Eeckhout - Logopedie

Het Therapeutische Team voor Kinderen is een initiatief van Nadine Brosens & Rudy Schoofs.

bottom of page