top of page

2.

Denkstrategie therapie

Vanuit een jarenlange professionele ervaring en opleiding kunnen we vaststellen dat gemediëerde denkprocessen bijdragen tot een hogere graad van abstractievermogen en zelfstandigheid.

Als therapiebasis hanteren we de principes van het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein (IVP) en de opbouw van de Noorse onderwijsmethode Concept Teaching.

Deze dynamische therapiebenadering kan zowel toegepast worden bij kleuters met ontwikkelingsachterstand, als bij lagereschoolkinderen met leermoeilijkheden en scholieren met studie- en organisatieproblemen.

De therapeutische begeleiding beoogt het optimaliseren van de cognitieve denkfuncties door het denkproces te mediëren met zelf ontworpen oefeningen & met materiaal en werkbladen vanuit het IVP-concept.

bottom of page