top of page

onze aanpak

Vanuit de visie dat de ontwikkeling van elk kind uniek is, geloven we in het op maat begeleiden van het kind en zijn omgeving, met het oog op een harmonische ontwikkeling en met de wetenschap van de veranderbaarheid van elk individu.

onze 'bouwstenen'

 

Intake-gesprek : aan de hand van een vragenlijst trachten we een breed beeld te       krijgen van de specifieke ontwikkeling van je kind

Diagnose: naast gestandaardiseerd testmateriaal, nemen we de tijd om ook op een dynamische manier een kwalitatieve evaluatie te maken naar het waarom en hoe van een probleem.

Therapie: voornamelijk via individuele begeleidings- & therapiemomenten zoeken of creëren we geschikt materiaal en didactische aanpak met het oog op een procesgerichte ontwikkelingsbevordering.

Schooloverleg: in samenspraak met de ouders nemen we deel aan multidisciplinaire overlegmomenten met een open beleid voor informatie-uitwisseling (school, clb, GON, medische consulten,...).

Ouderbegeleiding: omdat we overdracht en herhaling ook buiten de therapiemomenten belangrijk vinden, werken we steeds in functie van ouderinstructie.

Materiaalaanpassing: omdat niet alle materiaal of elke methode voor elk kind geschikt is, zoeken we mee naar aanpassingen op maat van het kind.

Attesten en contracten: Indien we compensaties of dispensaties nodig achten, zorgen we mee voor het opstellen van attesten of contracten.

bottom of page