top of page

1.

Neuromotoriek - Psychomotoriek

Neuromotorische Ontwikkelingsbegeleiding en Revalidatie

 

Ontwikkelingsbegeleiding voor zuigelingen & peuters m.b.t. vertraging van de normale motorische ontwikkeling (omrollen, zitten, kruipen, stappen, ...) alsook ontwikkelingsstoornissen: zowel een neuromotorisch onderzoek & bilan als therapie/revalidatie (vnl. naar het Bobath-concept) en ouderinstructie.

Neuro-Motorische revalidatie voor kinderen met orthopedische, traumatologische, neurologische, metabole, reumatische & respiratoire aandoeningen.

Psychomotoriek

Stimulatie van de basisvoorwaarden voor bewegingsontwikkeling:  inhoudelijk betekent dit o.a. fijne & grove motoriek, ruimtelijke organisatie, teken-, schrijf-, en visuo-motoriek, lateralisatie, bilaterale coördinatie, concentratie, taakspanning en werkhouding.

bottom of page